SSD CLOUD SERVER

SSD CLOUD SERVER VỚI PLESK - DIRECTADMIN CONTROL PANEL

250.000

vnđ/tháng

CPU 1 core

RAM 3GB

SSD 50GB

Băng thông Không giới hạn

Sao lưu hàng ngày

Miễn phí Plesk Obsidian 18

Miễn phí Directadmin

 • 3 tháng - 250.000/tháng
 • 6 tháng - 225.000/tháng
 • 12 tháng - 200.000tháng
350.000

vnđ/tháng

CPU 2 core

RAM 4GB

SSD 50GB

Băng thông Không giới hạn

Sao lưu hàng ngày

Miễn phí Plesk Obsidian 18

Miễn phí Directadmin

 • 3 tháng - 350.000/tháng
 • 6 tháng - 315.000/tháng
 • 12 tháng - 280.000tháng
450.000

vnđ/tháng

CPU 2 core

RAM 6GB

SSD 50GB

Băng thông Không giới hạn

Sao lưu hàng ngày

Miễn phí Plesk Obsidian 18

Miễn phí Directadmin

 • 3 tháng - 450.000/tháng
 • 6 tháng - 405.000/tháng
 • 12 tháng - 360.000tháng
650.000

vnđ/tháng

CPU 3 core

RAM 10GB

SSD 50GB

Băng thông Không giới hạn

Sao lưu hàng ngày

Miễn phí Plesk Obsidian 18

Miễn phí Directadmin

 • 3 tháng - 650.000/tháng
 • 6 tháng - 585.000/tháng
 • 12 tháng - 520.000tháng
850.000

vnđ/tháng

CPU 4 core

RAM 16GB

SSD 50GB

Băng thông Không giới hạn

Sao lưu hàng ngày

Miễn phí Plesk Obsidian 18

Miễn phí Directadmin

 • 3 tháng - 850.000/tháng
 • 6 tháng - 765.000/tháng
 • 12 tháng - 680.000tháng
1.000.000

vnđ/tháng

CPU 6 core

RAM 20GB

SSD 50GB

Băng thông Không giới hạn

Sao lưu hàng ngày

Miễn phí Plesk Obsidian 18

Miễn phí Directadmin

 • 3 tháng - 1.000.000/tháng
 • 6 tháng - 5.400.000/tháng
 • 12 tháng - 9.600.000tháng
TÀI NGUYÊN MỞ RỘNG

Hỗ trợ Kinh Doanh
0903 213 881 Mrs.Thủy
0902 146 868 Mr.Tuấn
sales@3tvn.net
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
03.8587.0000 Mr.Trí
0902 146 868 Mr.Tuấn
support@3tvn.net
Tư vấn Máy Chủ
03.8587.0000 Mr.Trí
0902 146 868 Mr.Tuấn
support@3tvn.net
ĐỐI TÁC