SSD CLOUD SERVER

SSD CLOUD SERVER VỚI PLESK - DIRECTADMIN CONTROL PANEL

250.000

vnđ/tháng

CPU 1 core

RAM 3GB

SSD 50GB

Băng thông Không giới hạn

Sao lưu hàng ngày

Miễn phí Plesk Obsidian 18

Miễn phí Directadmin

 • 3 tháng - 250.000/tháng
 • 6 tháng - 225.000/tháng
 • 12 tháng - 200.000tháng
350.000

vnđ/tháng

CPU 2 core

RAM 4GB

SSD 50GB

Băng thông Không giới hạn

Sao lưu hàng ngày

Miễn phí Plesk Obsidian 18

Miễn phí Directadmin

 • 3 tháng - 350.000/tháng
 • 6 tháng - 315.000/tháng
 • 12 tháng - 280.000tháng
450.000

vnđ/tháng

CPU 2 core

RAM 6GB

SSD 50GB

Băng thông Không giới hạn

Sao lưu hàng ngày

Miễn phí Plesk Obsidian 18

Miễn phí Directadmin

 • 3 tháng - 450.000/tháng
 • 6 tháng - 405.000/tháng
 • 12 tháng - 360.000tháng
650.000

vnđ/tháng

CPU 3 core

RAM 10GB

SSD 50GB

Băng thông Không giới hạn

Sao lưu hàng ngày

Miễn phí Plesk Obsidian 18

Miễn phí Directadmin

 • 3 tháng - 650.000/tháng
 • 6 tháng - 585.000/tháng
 • 12 tháng - 520.000tháng
850.000

vnđ/tháng

CPU 4 core

RAM 16GB

SSD 50GB

Băng thông Không giới hạn

Sao lưu hàng ngày

Miễn phí Plesk Obsidian 18

Miễn phí Directadmin

 • 3 tháng - 850.000/tháng
 • 6 tháng - 765.000/tháng
 • 12 tháng - 680.000tháng
1.000.000

vnđ/tháng

CPU 6 core

RAM 20GB

SSD 50GB

Băng thông Không giới hạn

Sao lưu hàng ngày

Miễn phí Plesk Obsidian 18

Miễn phí Directadmin

 • 3 tháng - 1.000.000/tháng
 • 6 tháng - 5.400.000/tháng
 • 12 tháng - 9.600.000tháng
TÀI NGUYÊN MỞ RỘNG
Tài NguyênĐơn VịGiá Thành (VNĐ)
RAM1GB50.000
CPU1 Core100.000
Thêm SSD Storage50GB100.000
Thêm địa chỉ IP1100.000
Thêm băng thông50Mbps 200.000

Hỗ trợ Kinh Doanh
0903 213 881 Mrs.Thủy
0902 146 868 Mr.Tuấn
sales@3tvn.net
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
03.8587.0000 Mr.Trí
0902 146 868 Mr.Tuấn
support@3tvn.net
Tư vấn Máy Chủ
03.8587.0000 Mr.Trí
0902 146 868 Mr.Tuấn
support@3tvn.net
ĐỐI TÁC