Cpanel

Tạo link webmail cho mail services trên Cpanel VPS
Mặc định, Cpanel cung cấp cho người dùng webmail ở port 2095 và 2096 hay whm/cpanel ở port 2087 và 2083. Vì thế ta thường đăng nhập theo đường link http://dia_chi_ip:2095... more
Tìm PHP scripts phát tán email trong Cpanel server – VPS
Cpanel là công cụ hoàn hảo cho việc bán hosting, nó cũng là đối tượng để attacker khai thác và sử dụng vào mục đích SPAM. Các PHP scripts rất hay được sử dụng... more
FIX lỗi quota disk không hoạt động trong server Cpanel – VPS
Một ngày âm u, hệ thống VPS Cpanel bản quyền đắt tiền của bạn dở chứng, toàn bộ quota disk dành cho khách hàng hoạt động không chính xác dẫn đến việc khách... more
Change permission cho file & folder trong VPS Direct Admin, VPS Cpanel
Khi thuê VPS Linux, đôi khi vì một lý do nào đó trong quá trình sử dụng, quyền của các file và folder bị thay đổi khiến các chương trình ứng dụng như webserver hay... more
Tìm hiểu về Cpanel apache_conf_distiller trên VPS Cpanel
Khi thuê VPS Cpanel, đôi lúc bạn cần thay đổi trong file /usr/local/apache/conf/httpd.conf nhưng không thấy có tác dụng mặc dù đã restart lại httpd service? Đó là vì Cpanel... more
Hỗ trợ Kinh Doanh
0903 213 881 Mrs.Thủy
0902 146 868 Mr.Tuấn
sales@3tvn.net
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
03.8587.0000 Mr.Trí
0902 146 868 Mr.Tuấn
support@3tvn.net
Tư vấn Máy Chủ
03.8587.0000 Mr.Trí
0902 146 868 Mr.Tuấn
support@3tvn.net
ĐỐI TÁC